Links
Comment on page

Giới thiệu E-Ra - Nhận ưu đãi thả ga!

Rủ bạn bè trải nghiệm E-Ra: nhận ngay ưu đãi, không giới hạn số lượt nhận thưởng.

A. Đối tượng tham gia

Người giới thiệu (NGT)
  • Người dùng đã có tài khoản E-Ra
  • KOLs
Người được giới thiệu (NĐGT)
  • Người dùng chưa có tài khoản E-Ra

B. Thời gian áp dụng chương trình

Bắt đầu từ ngày 01/06/2023 cho đến khi có thông báo mới của EoH.

C. Hướng dẫn tham gia

C.1. Đối với NGT

Bước 1: Truy cập dashboard E-Ra >> E-Ra Referral
Bước 2: Sao chép link giới thiệu trong phần ‘Liên kết giới thiệu’ hoặc mã trong phần 'Mã giới thiệu' rồi gửi cho bạn bè.

C.2. Đối với NĐGT

Cách 1: Nếu NĐGT nhận được link giới thiệu
Bước 1: Truy cập vào link đã được NGT chia sẻ
Bước 2: Đăng kí tài khoản E-Ra
Bước 3: Chọn và thanh toán một trong các gói có trả phí (Standard, Premium, Business)
Cách 2: Nếu NĐGT nhận được mã giới thiệu
Bước 1: Truy cập dashboard E-Ra
Bước 2: Đăng kí tài khoản E-Ra và nhập mã giới thiệu trong phần đăng kí
Bước 3: Chọn và thanh toán một trong các gói có trả phí (Standard, Premium, Business)

Sau khi NĐGT hoàn tất thanh toán, NGT sẽ nhận được ưu đãi

D. Ưu đãi

D.1. Đối với người dùng E-Ra

NGT sẽ nhận được ưu đãi là được cộng thêm 1 tháng sử dụng nền tảng E-Ra dựa trên gói đăng kí hiện tại của NGT.
Lưu ý: Ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt hoặc cho/tặng người khác.

D.2. Đối với KOLs

Mỗi KOLs sẽ nhận được số % ưu đãi tương ứng với số lượt giới thiệu thành công.
Chính sách chung (*): 
Từ 21 – 50 lượt: ưu đãi 10% trên lần trả phí đầu tiên của mỗi NĐGT
Từ 51 - 100 lượt: ưu đãi 15% trên lần trả phí đầu tiên của mỗi NĐGT
Từ 101 lượt trở lên: ưu đãi 20% trên lần trả phí đầu tiên của mỗi NĐGT
(*) với mỗi KOLs chính sách có thể thay đổi về điều kiện số lượng người giới thiệu để phù hợp hơn