Giới thiệu về E-Ra - IoT Platform

Sơ lược về E-Ra - IoT Platform

E-Ra IoT Platform là nền tảng IoT mở của người Việt, được phát triển và vận hành bởi đội ngũ EoH, giúp hỗ trợ, đồng hành và cho phép các nhà phát triển phần mềm và thiết bị IoT có thể theo dõi kết quả dự án trên giao diện đẹp mắt, đồng nhất và chuyên nghiệp (Web Dashboard/iOS và Android App). Ngoài ra với bộ thư viện được EoH phát triển sẽ giúp cho các nhà phát triển dễ dàng hơn trong việc kết nối các thiết bị IoT và quản lý chúng dễ như trở bàn tay.

E-Ra được ra đời là quá trình tích lũy kinh nghiệm hơn 5 năm triển khai IoT trong công nghiệp với hơn 72 trạm, 142 sensors, 345 thông số được giám sát và điều khiển 24/7. E-Ra IoT Platform là nền tảng IoT (Non-Code) giúp xóa bỏ những rào cản khó khăn khi tiếp cận và ứng dụng IoT vào thực tiễn (nông nghiệp, công nghiệp, nhà thông minh,...v.v).

Phần cứng hỗ trợ

  • Module ESP32

  • Module Esp8266

  • Module STM32 (F4 series)

  • Module Raspberry Pi 1,2,3,4, hoặc zero series

pageLinh kiện cần chuẩn bịpageHướng dẫn đấu nối thiết bị ngoại vi

Giới thiệu về EoH

EoH là công ty công nghệ, chuyên về phát triển nền tảng IoT giúp hỗ trợ và đồng hành cùng các nhà phát triển, các nhà cung cấp các giải pháp thông minh cho nhiều ngành mũi nhọn khác nhau.

Last updated