Dashboard Unit

1. Tạo mới Unit

Bước 1: Vào màn hình Nhà Phát Triển

Bước 2: Vào Tất cả địa điểm, chọn Địa điểm điều khiển thiết bị từ danh sách có sẵn

Nếu chưa có địa điểm phù hợp Click vào nút Tạo địa điểm và nhập các thông tin về địa điểm cần tạo

2. Quản lý Unit

Bước 1: Ấn vào Unit cần giám sát để giám sát nhanh các Widget của Unit bạn quản lý. Có thể thu nhỏ menu để tăng diện tích giám sát. Tại đây bạn có thể điều khiển hoặc giám sát các giá trị 1 cách tức thời và nhanh chóng

Bước 3: Ấn vào Edit Unit để thêm mới widget hoặc sắp xếp lại vị trí bằng cách kéo di chuyển widget

Các widget hỗ trợ được đển ở góc trái màn hình

Bước 4: Mapping giá trị config vào widget đã lựa chọn bằng cách rê chuột tới widget cần cấu hình và ấn vào icon răng cưa

Ấn vào để tiến hành mapping theo từng widget. Widget hỗ trợ cho việc giám sát cụ thể

Bước 5: Setting widget

Note: 1. Tên widget dùng để phân biệt các widget với nhau trong cùng 1 unit trong ứng dụng web 2. Lựa chọn sub-unit và end-device muốn hiển thị hoặc tạo nhanh sub-unit và end device để hiển thị trong mobile app để dễ quản lý 3. Chọn datastream nhận trạng thái 4. Chọn các action để điều khiển trạng thái

pageSử dụng Widget box hiệu quả

Last updated