Links

Giải pháp Wifi công cộng

Giải pháp thông minh cho cuộc sống thông minh

Các thông tin giải pháp

Wi-Fi công cộng có thể được tìm thấy ở những nơi công cộng phổ biến như sân bay, khu dân cư, nhà hàng,... và nó cho phép bạn truy cập Internet miễn phí.
Người dùng có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí bằng cách đăng nhập tài khoản EoH của họ trên Ứng dụng EoH.

Các đặc trưng của giải pháp

Chức năng ngoài trời
Phạm vi tiếp cận rộng
Dùng để chạy các hệ thống IoT

Thiết bị

Điểm truy cập
Router