Links

Tích hợp mới wokwi vào E-Ra

Người dùng tự tích hợp từ bước cơ bản tới khi gateway nạp code thành công

1. Hướng dẫn

 • Tạo tài khoản và đăng nhập vào Wokwi.
 • Từ trang chủ Wokwi -> Click vào avatar và chọn My project.
 • Click vào New project -> chọn ESP32.
 • Click vào Library Manager -> “+” -> Search Era -> Chọn Era để add thử viện vào project.
 • Vào app dashboard tạo gateway (board ESP32) với Wifi SSID: Wokwi-GUEST và Wifi Password để trống.
 • Copy nội dung code “Add gateway” và paste vào file sketch.ino trong project Wokwi -> Nhấn Save để lưu project.
 • Nhấn vào để chạy chương trình Lưu ý: Trong quá trình trải nghiệm không ẩn tab wokwi mà phải thu nhỏ để 1 góc màn hình. Nếu đóng gateway ảo vừa tạo sẽ bị mất kết nối và không trải nghiệm tiếp được
 • Kết nối thành công gateway
 • Thêm linh kiện để test tại icon "+" . Cách đối nối thiết bị ngoại vi cho board ESP32 này tương tự như cách đấu nối dây thực tế
Ví dụ đấu nối thành công cho 1 giải pháp mẫu https://wokwi.com/projects/349830329640419924
 • Thêm kinh kiện đã đấu nối vào phần mềm vị trí input/ouput pins
 • Hiển thị Widget để trải nghiệm với chân pin vừa tạo để điều khiển