Links

Giám sát chất lượng không khí trong nhà

Thông tin giải pháp

Chúng ta thường dành tới 90% thời gian trong nhà. Vì vậy, điều rất quan trọng là đầu tư vào không khí trong nhà trong lành hơn với nhiều hệ thống giám sát chất lượng không khí trong nhà của chúng tôi.
Giải pháp của chúng tôi có thể đo PM2.5, PM10, carbon dioxide, nhiệt độ và độ ẩm trong nhà, cũng như các yếu tố khác, nhắc nhở mọi người chú ý xem môi trường trong nhà có lành mạnh và phù hợp để sinh sống hay không.

Đặc trưng của giải pháp

Quan trắc thời gian thực
Độ chính xác cao
Cấu hình cảnh báo

Các thiết bị

Cảm biến chất lượng không khí trong nhà