Tạo mới Sub-Unit

Bước 1: Nhấn vào nút Thêm mới (biểu tượng dấu cộng ở góc phải màn hình) tại Unit cụ thể hoặc ngoài màn hình

Bước 2: Nhấn vào Sub-unit icon và nhập thông tin Sub-unit muốn tạo

Bước 3: Ấn Done để hoàn thành tạo mới Sub-unit.

Kết quả hoàn thành tạo mới Sub-unit để phục vụ chia nhỏ device tại từng vị trí cụ thể để phục vụ việc giám sát dễ dàng hơn

Last updated