Giải pháp quản lý tiện ích

Thông tin giải pháp

Sử dụng nước và điện thường là một chi phí lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Nếu không có công nghệ thì việc quản lý việc sử dụng các tiện ích này thường là một nhiệm vụ khó khăn. Giải pháp của chúng tôi cung cấp cho người dùng các công cụ để theo dõi mức tiêu thụ điện và nước, kiểm soát cầu dao chính và nhận cảnh báo khi mức sử dụng của họ vượt quá ngân sách hoặc các cảnh báo khác. Sử dụng công cụ của chúng tôi, doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý và giảm thiểu các chi phí liên quan đến dịch vụ tiện ích của mình.

Các đặt trưng của giải pháp

Quản lý lượng tiêu thụ

Phân tích nâng cao

Tối ưu hoá chi phí

Các thiết bị

Đồng hồ đo điện năng - 1 Pha

Đồng hồ đo điện năng - 3 Pha

Thước do nước

Last updated