ASUS Tinker Board

HƯỚNG DẪN TINKER BOARD

1. Cài đặt Tinker OS.

1.1. Yêu cầu:

- Phần mềm Balena Etcher (Burn OS vào thẻ nhớ SD): chọn và tải phiên bản phù hợp với hệ điều hành tại đây.

- Tinker OS: tải tại đây.

Chọn board Tinker Board S R2.0

Nhấn vào download để tải Tinker Board S R2.0 Debian 10 V3.0.23

- Phần mềm RealVNC Viewer (Remote Tinker Board): chọn và tải phiên bản phù hợp với hệ điều hành tại đây.

1.2. Cài đặt Tinker OS

- Cho thẻ nhớ SD vào đầu đọc và kết nối vào máy tính.

- Chọn file Tinker OS đã tải ở phía trên -> Chọn thẻ nhớ SD muốn cài Tinker OS -> Nhấn Flash.

- Đợi quá trình cài đặt OS vào thẻ nhớ SD.

- Hoàn tất quá trình cài đặt Tinker OS vào thẻ nhớ SD.

- Tiến hành ngắt đầu đọc thẻ nhớ -> tháo thẻ nhớ và lắp vào Tinker Board S R2.0

- Kết nối bàn phím, chuột thông qua USB và màn hình thông qua HDMI

- Cấp nguồn cho Tinker Board và đợi quá trình khởi động hoàn tất.

*Lưu ý:

User và password mặc định của Tinker OS:

User: linaro

Pass: linaro

1.3. Kết nối WiFi cho Tinker Board

- Click vào biểu tượng Internet ở góc dưới bên phải màn hình vào chọn WiFi muốn kết nối

- Nhập mật khẩu WiFi và nhấn Connect và đợi kết nối hoàn tất.

- Kết nối WiFi thành công

- Nhấn vào Start (Góc trái bên dưới màn hình) -> System Tools -> LXTerminal

- Tiến hành update Tinker OS:

Chạy 2 dòng lệnh sau để tiến hành update Tinker OS:

sudo apt update –y

sudo apt upgrade –y

- Kiếm tra địa chỉ IP và MAC của Tinker Board (Phục vụ cho việc Remote)

Cho chạy lệnh sau bằng LXTerminal

sudo ipconfig wlan0

Ví dụ ở đây địa chỉ IP: 192.168.1.15 và MAC: b4:8c:9d:38:a6:07

1.4. Cấu hình Tinker Board

1.4.1. Cập nhật timezone cho Tinker Board

- Cập nhật timezone sang múi giờ Hồ Chí Minh cho Tinker Board bằng lệnh sau:

sudo timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

1.4.2. Kích hoạt tính năng SSH

- Vào chế độ Tinker Config bằng lệnh sau:

sudo tinker-config

- Sau khi vào Tinker Config tiến hành nhấn OK

- Chọn Interfacing Options và nhấn OK

- Chọn SSH và nhấn Select

- Chọn Enable để kích hoạt SSH

- Kích hoạt SSH hoàn tất -> nhấn OK để quay lại màn hình Tinker Config

1.4.3. Kích hoạt tính năng VNC:

- Từ màn hình Interface Options (Tinker Config) chọn VNC và nhấn Select

- Đợi quá trình cài đặt VNC

Trong quá trình cài đặt VNC sẽ yêu cầu nhập mật khẩu (để remote desktop)

Đối với dòng “Would you like to enter a view-only password” nhập n và nhấn enter

- Sau khi cài đặt thành công VNC server sẽ tạo port 5901

- Từ đây có thể mở phần mềm VNC Viewer nhập địa chỉ IP và Port 5901 để tiến hành remote desktop

Pass: Pass đã nhập trong quá trình cài VNC Tinker Board

1.4.4. Kích hoạt GPIO chức năng trên Tinker Board

- Từ màn hình LXTerminal nhập lệnh sau và nhấn enter

sudo nano /boot/config.txt

- Thay đổi nội dung giống bên dưới để kích hoạt i2c1, spi2, pwm2, pwm3, uart1...

Lưu lại bằng cách nhấn tổ hợp Ctrl + X.

Nhấp tiếp phím Y.

Nhấn phím Enter để lưu.

- Reset Tinker Board băng cách gõ lệnh sau:

sudo init 6

2. Kết nối Tinker Board lên ERa

2.1. Cài đặt thư viện ERa và WiringPI

- Từ LXTerminal nhập lệnh sau để tải thư viện ERa

cd ~

git clone https://github.com/eoh-jsc/era-lib.git

- Nhập tiếp 2 lệnh sau:

cd era-lib/linux

source ./build.sh tinker

- Cài đặt ERa và WiringPI hoàn tất

2.2. Kêt nối

- Truy cập vào ERa theo đường dẫn: E-RA.

- Đăng nhập.

- Vào mục Developer -> Dashboard Units -> Create Unit -> Nhập tên Unit và Location -> Nhấn Create.

- Qua mục All gateways -> New Gateway -> Đặt tên gateway -> chọn board ASUS Tinker S R2.0 -> chọn Unit Tinker Board đã tạo phía trên -> nhấn Next Step.

- Nhấn Next Step (ERa, Tinker OS, WiringPi đã được cài ở phía trên).

- Copy dòng code ở mục “Run ERa with your token” và nhấn Next Step.

- Dán dòng lệnh vừa copy vào LXTerminal và nhấn Enter -> Đợi quá trình kết nối hoàn tât.

- Đã kết nối thành công vào ERa.

- Quay trở lại màn hình dashboard -> nhấn vào Go To Gateway.

- Kết nối thành công ASUS Tinker Board lên ERa.

3. Hướng dẫn code/Thêm thư viện

Sẽ được cập nhật ở file sau

Last updated