Links

Giải pháp khẩn cấp

Thông tin giải pháp

Điều quan trọng là các công ty phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp. Cho dù đó là hỏa hoạn, trộm cắp, rò rỉ gas hoặc các tình huống khác, các quy trình phòng ngừa nên được thực hiện. Các giải pháp khẩn cấp của chúng tôi cung cấp công nghệ để giúp các doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống như vậy. Các hệ thống báo cháy tích hợp của chúng tôi bao gồm đầu báo khói, đầu báo CO và nhiều hơn nữa cung cấp một hệ thống hiệu quả có thể xác định nguồn báo động và tự động gọi cho các cơ quan có liên quan để giải quyết vấn đề. Nút khẩn cấp của chúng tôi có thể được lập trình trước để xử lý một số vấn đề khẩn cấp như trường hợp khẩn cấp về sức khỏe hoặc tội phạm.

Các đặc trưng của giải pháp

Ứng phó khẩn cấp tự động
Điều khiển từ xa
Báo cáo

Các thiết bị

Cảm biến khói
Cảm biến rò rit gas
Nút khẩn cấp