Giai đoạn 1: Chuẩn bị device mẫu và liên hệ Era support cấp QR code

I. Tạo con mẫu trên Web E-Ra

Lưu ý: 1. Tài khoản đang tạo sẽ là chủ sở hữu của Gateway, Device 2. Chỉ thao tác thêm mới Device vào trong Gateway và Unit mà bạn đang là chủ sở hữu. 3. Cấu hình mẫu 1 device trên web E-Ra và liên hệ support E-Ra xuất QR code để add nhanh trên mobile app bằng công nghệ Plug& Play cho các thiết bị cùng model (ngoại trừ zigbee device có thể add nhanh không cần QR code). Ví dụ: Trong nhà có 10 thiết bị đèn, chỉ cần tạo 1 con chuẩn với cách hiển thị mong muốn, sau đó sẽ dùng mobile app để add device nhanh chóng trên mobile bằng công nghệ Plug &Play

E-Ra app hiện đang hỗ trợ 4 loại device thông dụng có thể add nhanh chóng

  • Loại 1: Add Gateway: QR code

pageTạo mới gateway
  • Loại 2: Add Wifi device: QR code

  • Loại 3: Add device Modbus: QR code

pageModbus devices
  • Loại 4: Add Zigbee: Kết nối không dây như Web Era

pageZigbee devices

Với loại 1 , loại 2 và loại 3 cần mã QR code của model đã tạo, bạn chỉ cần liên hệ với bộ phận support của E-Ra để cung cấp mã QR code cho loại device đã tạo trên Web E-Ra

Khi cần hỗ trợ khác, hãy liên hệ với chúng tôi theo số (+84) 906998291 hoặc địa chỉ email: marketing@eoh.io

pageGiai đoạn 2: Add device bằng công nghệ Plug&Play

Last updated