Tạo mới New Unit

Bước 1: Nhấn vào nút Thêm mới (biểu tượng dấu cộng ở góc phải màn hình)

Bước 2: Nhấn vào New Unit icon và nhập thông tin cho Unit muốn tạo

Bước 3: Ấn done để hoàn tất tạo mới

Bước 4: Xem kết quả Unit đã tạo trên cả Web và Mobile

Last updated