STM32-Wifi_Arduino

Chuẩn bị: Tạo mới Unit để chứa thông tin hiển thị của gateway bạn muốn trải nghiệm

Thêm mới 1 gateway vào hệ thống tại menu "All gateway"

Bước 1 : Hardware Nhập thông tin cơ bản của gateway nạp vào hệ thống. Chọn board STM32-Wifi

Bước 2: Install Library

pageChuẩn bị Firmware

Sau khi đã chuẩn bị firmware đầy đủ thì chọn hình thức " Arduino" --> Ấn Next step để tiếp tục

Bước 3: Code - Cập nhật token mới - [Trên giao diện E-ra] Nhập thông tin wifi tại vị trí bạn đang add gateway và Sao chép code ở bên phải " Arduino".

[Trên giao diện Ardunio] nhấn phím tắt Ctrl A đoạn và paste đoạn code vừa copy vào thay thế.

=> Kiểm tra lại các thông tin

  • Thay đổi ERA_AUTH_TOKEN thành token của project

  • Tên wifi(ssid) và pass wifi(pass)

- Ấn nút Check để hệ thống kiểm tra và ghi nhận token mới

Lưu ý: Tiến hành cài đặt đầy đủ Driver cho STM32 trước khi tiến hành nạp code hoặc bạn có thể cài ST-link để tải lại driver nếu máy chưa tìm thấy được cổng COM.

  • Gateway mới tạo có trên ứng dụng và có thể trải nghiệm giải pháp IOT của E-Ra. Gateway mới tạo sẽ hiện online

    Xem video hướng dẫn cụ thể tại đây

pageVideo demo trải nghiệm E-ra

Last updated