STM32_GSM_Arduino

Chuẩn bị: Tạo mới Unit để chứa thông tin hiển thị của gateway bạn muốn trải nghiệm

Thêm mới 1 gateway vào hệ thống tại menu "All gateway" Bước 1: Hardware: Nhập thông tin cơ bản của gateway, chọn board STM32_GSMnạp vào hệ thống và unit hiển thị

Bước 2: Install Library

Sau khi đã chuẩn bị firmware đầy đủ thì chọn hình thức " Arduino" --> Ấn Next step để tiếp tục

Lưu ý: Tiến hành cài đặt đầy đủ Driver cho STM32 trước khi tiến hành nạp code hoặc bạn có thể cài ST-link để tải lại driver nếu máy chưa tìm thấy được cổng COM.

Bước 4: Gateway Activation Khi hệ thống chạy thì nút Go to gateway hiện xanh --> Ấn vào để hoàn thành tạo mới Thời gian chờ kết nối từ 30s-60s

  • Gateway mới tạo có trên ứng dụng và có thể trải nghiệm giải pháp IOT của EOH. Gateway mới tạo sẽ hiện online

Last updated