Add Modbus Device

Bước 1: Nhấn vào nút Thêm mới (biểu tượng dấu cộng ở góc phải màn hình) tại Unit cụ thể hoặc ngoài màn hình

Bước 2: Nhấn vào Device icon và tiến hành thêm mới theo công nghệ Plug&Play của Era. Chọn Unit nếu tạo mới ngay từ Tab Dashboard

Bước 5: Scan QR code đã được cung cấp từ đội support của E-Ra

pageGiai đoạn 1: Chuẩn bị device mẫu và liên hệ Era support cấp QR code

Bước 7: Đợi thiết bị kết nối và lúc này bật nguồn thiết bị cần kết nối lại để hoàn tất quá trình

Bước 7: Ấn vào ô box để đổi lại tên device để dễ giám sát theo nhu cầu và ấn Done để hoàn tất

Bước 8: Tao mới device thành công trong Unit và Sub-unit đã chọn Người dùng có thể kiểm tra kết quả tạo mới thành công từ con mẫu theo QR code bằng cách vào vào đúng Units và Sub-Unit đã chọn để kiểm tra dữ liệu.

Last updated