Tính năng Smart (Scenario - Automation)

Tính năng Smart hướng đến mục đích nâng cao trải nghiệm của người dùng. Giúp người dùng có thể bật hoặc tắt hàng loạt thiết bị thông qua tính năng Scenario. Người dùng cũng có thể tạo các kịch bản tự động dựa theo điều kiện lấy trực tiếp từ cảm biến hoặc theo thời gian.

Tính năng Smart cũng hỗ trợ người dùng thiết lập gửi thông báo cho người dùng thông qua E-Ra App.

1. Hướng dẫn Cấu hình trên Mobile App

Chọn vào Sub-Unit Smart tại trang Unit detail.

Chọn vào tính năng muốn cấu hình

- Scenario (cấu hình kịch bản hàng loạt) bật hoặc tắt thiết bị theo danh sách.

- Automation cấu hình chạy tự động theo thời gian hoặc theo giá trị thay đổi từ thiết bị.

Cấu hình Smart - Scenario

- Chọn vào nút “Add new” để thêm Scenario mới.

- Đặt tên cho Scenario mới

- Sau đó tiến hành thêm action list cho Scenario vừa tạo.

Cấu hình Smart - Automation

- Cấu hình điều kiện.

+ Cấu hình Value Change: cấu hình để lấy giá trị từ thiết bị (nút nhấn, trạng thái đèn, giá trị cảm biến) để kích hoạt kịch bản tự động.

+ Cấu hình Schedule: thiết lập thời gian để kích hoạt kịch bản.

- Cấu hình action list.

+ Chọn vào action cần sử dụng và tiến hành cấu hình hoàn thiện.

+ Action sẽ được thực hiện tuần tự từ trên xuống dưới.

2. Hướng dẫn Cấu hình trên Web Dashboard

- Chọn vào Tab LIST trên thanh điều hướng

- Chọn vào tab Smart ở cột bên tay trái để vào chế độ Smart như hình

- Chọn vào loại Smart muốn tạo (Scenario hoặc Automation)

Cấu hình Smart - Scenario

- Sau khi chọn tính năng mong muốn chọn vào nút tạo thêm bên góc trên bên phải sau đó đặt tên cho kịch bản.

- Bật tắt kịch bản bằng công tắt Enable Switch

- Chọn action list mong muốn giống với hướng dẫn trên mobile.

Cấu hình Smart - Automation

- Chọn tab automation sau đó bấm vào nút tạo, đặt tên chọn unit và chọn loại điều kiện mà bạn mong muốn sử dụng.

- Chọn Sub-unit và chọn Device để lấy điều kiện.

- Chọn điều khiện và đặt mức kích hoạt cho điều kiện.

- Sau khi hoàn tất đặt điều kiện bấm nút Save để lưu lại kịch bản Automation.

- Tiếp tục tạo các action giống với tạo Scenario.

Chú ý: Kịch bản hoặc automation sẽ bị reset về trạng thái ban đầu sau khi thực hiện chỉnh sửa.

Last updated