Add Zigbee Device

pageGiai đoạn 1: Chuẩn bị device mẫu và liên hệ Era support cấp QR code

Bước 1: Nhấn vào nút Thêm mới (biểu tượng dấu cộng ở góc phải màn hình) tại Unit cụ thể hoặc ngoài màn hình

Bước 2: Nhấn vào Device icon và tiến hành thêm mới theo công nghệ Plug&Play của Era. Chọn Unit nếu tạo mới ngay từ Tab Dashboard

Bước 6: Đợi thiết bị hoàn thất join vào mạng zigbee và kết nối thành công

Bước 7: Hoàn tất tạo zigbee device thành công trong Unit và Sub-unit đã chọn Người dùng có thể kiểm tra kết quả tạo mới thành công từ con mẫu model đã từng tạo trang Web Era bằng cách vào vào đúng Units và Sub-Unit đã chọn để kiểm tra dữ liệu.

Last updated