Links

Hệ thống tưới tự động

Thông tin giải pháp
Hệ thống tưới tiêu của chúng tôi cho phép sử dụng nước hiệu quả và hiệu suất hơn, trong khi vẫn cho phép bạn duy trì những khu vườn, công viên xinh đẹp, v.v.
Hệ thống tưới tiêu tự động của chúng tôi dựa trên phân tích dinh dưỡng của đất như nhiệt độ, độ ẩm, pH, NPK và độ dẫn điện của đất.
Một cách tuyệt vời để tiết kiệm nước và thời gian – giảm cả chi phí quản lý cũng như chi phí tiện ích.
Các đặc trưng của giai pháp
Quản lý từ xa
Lịch trình tưới tự động
Cảm biến & kích hoạt thông minh.
Các thiết bị
Bộ điều khiển nguồn thông minh
Cảm biến NPK đất