Add Gateway

Bước 1: Nhấn vào nút Thêm mới (biểu tượng dấu cộng ở góc phải màn hình) tại Unit cụ thể hoặc ngoài màn hình

Bước 2: Nhấn vào Device icon và tiến hành thêm mới theo công nghệ Plug&Play của Era. Chọn Unit nếu tạo mới ngay từ Tab Dashboard

Bước 4: Scan QR code đã được cung cấp từ đội support của E-Ra

pageGiai đoạn 1: Chuẩn bị device mẫu và liên hệ Era support cấp QR code

Bước 6: Nhập wifi và đợi thiết bị kết nối

Bước 7: Hoàn tất tạo gateway thành công cho Unit Người dùng có thể kiểm tra trạng thái hoạt động gateway và các cấu hình đã copy từ con mẫu theo QR code bằng cách vào All gateway tại Unit đã thêm vào

Last updated