Kích hoạt service chạy nền E-Ra trên ASUS Tinker Board

Hướng dẫn thao tác:

  1. Lấy token của gateway

Truy cập vào E-Ra Dashboard:

Vào mục "Tất cả gateways" và chọn gateway muốn lấy token:

Trong mục "Thông tin" của gateway tìm đến "Mã xác thực" rồi tiến hành copy mã token:

  1. Kích hoạt service chạy nền E-Ra trên Tinker board

Mở LXTerminal (Start menu > System Tools > LXTerminal) hoặc SSH đến Tinker Board

Copy / paste lệnh sau:

cd ~/era-lib/linux/Startup/

Chỉnh sửa file token.txt trong thư Startup bằng lệnh sau:

sudo nano token.txt

Xóa nội dung trong file token.txt và paste token đã copy ở trên vào

Lưu file token.txt lại bằng cách nhấn tổ hợp phím sau:

Ctrl + X

Nhấn tiếp phím "Y" để lưu lại

Nhấn enter để hoàn tất chỉnh sửa file token.txt

Kích hoạt service chạy nền E-Ra bằng lệnh sau:

source ./build.sh tinker

Kiểm tra E-Ra service đã kích hoạt hay chưa bằng cách nhập lệnh sau:

sudo systemctl status era

Quay trở lại E-Ra dashboard kiểm tra trạng thái của Tinker Board

Hoàn thành quá trình kích hoạt service chạy nên E-Ra trên Tinker Board

  • Note: Xóa service chạy nền bằng lệnh sau

source ./remove.sh

Last updated