ESP8266_Arduino

Chuẩn bị: Tạo mới Unit để chứa thông tin hiển thị của gateway bạn muốn trải nghiệm

Thêm mới 1 gateway vào hệ thống tại menu "All gateway"

Bước 1 : Hardware Nhập thông tin cơ bản của gateway nạp vào hệ thống. Chọn board ESP8266

Bước 2: Install Library

pageChuẩn bị Firmware

Sau khi đã chuẩn bị firmware đầy đủ thì chọn hình thức " Arduino" --> Ấn Next step để tiếp tục

Bước 3: Code - Cập nhật token mới - [Trên giao diện E-ra] Nhập thông tin wifi tại vị trí bạn đang add gateway và Sao chép code ở bên phải " Arduino".

Việc kết nối sẽ phụ thuộc vào phần cứng hỗ trợ loại nào tuy nhiên hầu hết các board thông dụng trên thị trường hiện nay như esp32 và esp8266 chỉ hỗ trợ wifi 2.4GHz.

[Trên giao diện Ardunio] nhấn phím tắt Ctrl A đoạn và paste đoạn code vừa copy vào thay thế.

=> Kiểm tra lại các thông tin

  • Thay đổi ERA_AUTH_TOKEN thành token của project

  • Tên wifi(ssid) và pass wifi(pass)

- Ấn nút Check để hệ thống kiểm tra và ghi nhận token mới

Lưu ý: Tiến hành cài đặt đầy đủ Driver cho ESP8266 trước khi tiến hành nạp code hoặc bạn có thể vào đây để tải lại driver nếu máy chưa tìm thấy được cổng COM.

  • Gateway mới tạo có trên ứng dụng và có thể trải nghiệm giải pháp IOT của E-Ra. Gateway mới tạo sẽ hiện online

    Xem video hướng dẫn cụ thể tại đây

pageVideo demo trải nghiệm E-ra

Last updated