Links

Hệ thống thông gió thông minh

Thông tin giải pháp
Hệ thống HVAC của bạn là hệ thống sử dụng năng lượng lớn nhất trong nhà của bạn. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ quạt,… từ xa. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh các cài đặt của hệ thống sưởi, điều hòa và thông gió thông qua ứng dụng người dùng.
Bằng cách điều chỉnh các cài đặt nhiệt độ theo sức chứa hiện tại của tòa nhà trong điều kiện thời tiết, thời gian thực, HVAC thông minh giúp giảm chi tiêu lãng phí năng lượng và chi phí.
Các đặc trưng của giải pháp
Tối ưu hoá năng lượng
Tiết kiệm chi phí
Cảnh báo bảo trì kịp thời
Các thiết bị
Bộ điều khiển hồng ngoại
Máy lạnh