Links

Tận dụng thư viện Wokwi sẵn có

Bước 1: Đăng nhập vào web thành công : https://app.e-ra.io/dev-mode/dashboards
Bước 2: Vào "Nhà phát triển"--> Chọn menu "Tất cả địa điểm" --> Ấn vào button " Tạo trải nghiệm Wokwi"
Bước 3: Ấn vào "Trải nghiệm Wokwi" hoặc coppy link wokwi tự sinh ra để tiến hành trải nghiệm
Bước 4: Để trải nghiệm cần trải nghiệm không ẩn tab wokwi mà phải thu nhỏ để 1 góc màn hình , hoặc kéo tab Wokwi ra 1 màn hình khác để luôn nhìn thấy. Nếu đóng gateway giả lập của Wokwi sẽ bị mất kết nối và không trải nghiệm tiếp được
1.
Nhấn vào để chạy chương trình 2.
Nhấn vào để gắn giả lập 1 thiết bị mới để trải nghiệm thêm. Cách đấu nối thiết bị ngoại vi cho board ESP32 này tương tự như đấu nối thiết bị thật
Bước 5: Khi trên màn hình Wokwi hiện đếm thời gian thì bên Gateway tự sinh ra (F5) sẽ hiện online. Khi hiện online thì đã hoàn thành xong bước kết nối và tiến hành trải nghiệm
Bước 6: Vào menu " Tất cả địa điểm" để trải nghiệm trên cái widget đã tạo sẳn, hoặc tạo mới widget mới