Giai đoạn 1: Chuẩn bị và nạp Board và hệ thống điều khiển

Bước 1: Vào màn hình Nhà Phát Triển

Bước 2: Vào Tất cả địa điểm, chọn Địa điểm điều khiển thiết bị từ danh sách có sẵn

Nếu chưa có địa điểm phù hợp Click vào nút Tạo địa điểm và nhập các thông tin về địa điểm cần tạo

Bước 3: Cấu hình Hardware

Vào Tất cả Gateways, chọn Gateway kết nối với thiết bị từ danh sách có sẵn hoặc tạo mới Gateway khi click vào nút Tạo Gateway mới

Nhập các thông tin cần có cho Gateway, rồi bấm vào nút Bước kế tiếp

  • Tên Gateway

  • Chọn loại bo mạch hỗ trợ, ở đây người dùng sẽ chọn SP32

  • Chọn địa điểm đã tạo hoặc tạo điạ điểm phù hợp

Bước 4: Tại phần cài đặt Thư Viện, E-ra platform hiện đang hỗ trợ người dùng sử dụng cả 2 loại thư viện ArduinoPlatformIO, xem chi tiết hướng dẫn cài đăt và thiết lập tại đây

Sau khi cài đặt thư viện hỗ trợ, bấm vào Bước kế tiếp

Bước 5: Nạp mã nguồn từ Board vào thiết bị điều khiển

  • Nhập tên wifi và password cho wifi nơi đặt thiết bị

  • Copy mã nguồn bên phải và dán vào phần mềm thư viện hỗ trợ của Arduino IDE (Xem chi tiết)

  • Khi đã hoàn thành bước cài đặt mã nguồn, chọn Bước kế tiếp

Bước 6: Kích hoạt Gateway, khi Board đã được nạp mã nguồn thành công, hệ thống sẽ tự động kết nối, người dùng có thể đi tiếp bằng nút Đi đến gateway.

Lúc này Gateway mới đã tạo thành công, hệ thống chuyển giao diện người dùng đến bước cấu hình dữ liệu cho thiết bị

Last updated