Hướng dẫn sử dụng E-Ra (Admin)

I/ HƯỚNG DẪN TRUY CẬP VÀO NỀN TẢNG E-RA (TẤT CẢ USERS)

Website: Truy cập theo địa chỉ https://app.e-ra.io (1)

Mobile: Download E-Ra app hoặc quét mã QR Code bên dưới (2).

II/ THÊM DANH SÁCH NGƯỜI DÙNG MỚI

Bước 1: Đăng nhập tài khoản (SĐT và Mật khẩu) à Nhấn nút “Đăng nhập’’à Hiển thị màn hình chính Darshboard.

· Trường hợp 1: Đã hoàn thành file đăng ký theo mẫu

Vào mục ‘’Tổ chức’’ (1) àThêm người dùng (2) à Chọn file (3) à Open (4) à Thêm người dùng (5) à Kiểm tra trạng thái của kích hoạt các tài khoản (6) à Quay về ‘’Tổ chức’’ kiểm tra kết quả (7)

Ghi chú:

* Stick xanh lá : Tạo tài khoản thành công

* Stick đỏ: Tạo tài khoản không thành công ( Có báo lỗi kèm theo lý do)

· Trường hợp 2: Chưa có file đăng ký theo mẫu

Vào mục ‘’Tổ chức’’(1)-->Thêm người dùng (2)-->Tải file mẫu ngay dưới ô chọn file (3)-->Hoàn thành file mẫu (4)-->Lưu trữ (5)-->Quay về trang chủ Admin của E-Ra-->Thao tác như Trường hợp 1.

III/ XÓA NGƯỜI DÙNG

Vào mục ‘’Tổ chức’’ (1)à Chọn vào ô vuông tương ứng với người dùng muốn xóa (2)à Nhấn ô “Xóa khỏi tổ chức’’(3)àHoàn thành thao tác

• Lưu ý: Đối với những người dùng bị xóa khỏi tổ chức sẽ không khôi phục được. Để thêm người dùng đã xóa lại, vui lòng thao tác như mục ‘’ THÊM DANH SÁCH NGƯỜI DÙNG MỚI’’ như trên

-----HẾT----

Last updated