Links

Loa thông minh

Thông tin giải pháp

Hệ thống loa thông minh của chúng tôi sử dụng các thiết bị như Google Home (hỗ trợ tiếng Anh) và Maika (hỗ trợ tiếng Việt) để điều khiển tất cả các thiết bị và hệ thống IoT của bạn. Người dùng có thể kiểm soát ánh sáng, kịch bản của họ và hơn thế nữa!

Các đặc trưng của giải pháp

Điều khiển bằng giọng nói trung tâm cho tất cả các thiết bị
Đa ngôn ngữ
Dễ sử dụng

Các thiết bị

Loa Maika
Loa Google