Links

Giám sát chất lượng nước

Giải pháp thông minh cho thành phố thông minh

Thông tin giải pháp

Hệ thống giám sát chất lượng nước của chúng tôi đảm bảo rằng nguồn cung cấp nước luôn an toàn cho người tiêu dùng. Cho dù là nhà ở, khách sạn, nhà hàng hay nhà máy, hệ thống giám sát nước của chúng tôi đều linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của tất cả các doanh nghiệp bất kể quy mô.
Hệ thống của chúng tôi bao gồm một số cảm biến để đo các thông số khác nhau như giá trị pH, độ đục trong nước, TDS và các thông số khác. Dữ liệu thu được được hiển thị bằng cách sử dụng ứng dụng EoH dựa trên IoT để theo dõi chất lượng nước.
Giải pháp của chúng tôi có thể được sử dụng cho nhà ở, công nghiệp, v.v.

Các đặc trưng của giải pháp

Cấp nước tinh khiết
Nhiều tham số
Theo dõi hoạt động của bộ lọc

Các thiết bị

Máy lọc nước
Cảm biến chất lượng nước