Add Wifi Device

Device này không cần gateway đi kèm mà chính nó là 1 gateway và là device như máy lọc nước robot,...

Bước 1: Nhấn vào nút Thêm mới (biểu tượng dấu cộng ở góc phải màn hình) tại Unit cụ thể hoặc ngoài màn hình

Bước 2: Nhấn vào Device icon và tiến hành thêm mới theo công nghệ Plug&Play của Era. Chọn Unit nếu tạo mới ngay từ Tab Dashboard

pageGiai đoạn 1: Chuẩn bị device mẫu và liên hệ Era support cấp QR code

Bước 7: Nhập wifi và đợi thiết bị kết nối

Bước 8: Hoàn tất tạo wifi device thành công trong Unit và Sub-unit đã chọn Người dùng có thể kiểm tra kết quả tạo mới thành công từ con mẫu theo QR code bằng cách vào vào đúng Units và Sub-Unit đã chọn để kiểm tra dữ liệu.

Last updated