Links

Giải pháp thành phố thông minh

Giải pháp thông minh cho cuộc sống thông minh

Thông tin giải pháp

Quá trình tìm chỗ đậu xe trong thành phố và trong khu vực, thường là một vấn đề khó chịu. Ứng dụng đỗ xe thông minh của chúng tôi chính là cách giải quyết cho nhiều vấn đề nhức nhối của cả người quản lý và người dùng. Ứng dụng của chúng tôi cho phép người dùng kiểm tra tình trạng sẵn có, đặt điểm đỗ xe và thanh toán trước, tất cả trong một ứng dụng.
Chúng tôi có cảm biến đỗ xe và cột đèn để đảm bảo người dùng đỗ xe đúng chỗ và camera AI để tự động phát hiện biển số xe.
Chúng tôi cung cấp cho người quản lý một ứng dụng để quản lý, đặt giá và giám sát tất cả các điểm đỗ xe – cung cấp một ứng dụng hoàn chỉnh thực sự.

Các đặc trưng của giải pháp

Tối ưu doanh thu từ bãi đậu xe
Công cụ định giá linh động (Dynamic Pricing Tools)
Phân tích nâng cao

Các thiết bị

Cảm biến bãi đậu xe thông minh
Cột đèn đỗ xe thông minh
Camera giám sát