Trải nghiệm ESP32 trên E-Ra

Điều kiện bắt buộc:

  • Đăng nhập tài khoản trên nền tảng E-Ra và bật chế độ Dev Mode

  • Cài đặt các phần mềm và thư viện hỗ trợ kết nối cho Board, xem chi tiết

Để trải nghiệm thực tế ESP32 trên E-Ra Platform, bạn phải đi theo 2 giai đoạn chuẩn bị và cài đặt:

pageGiai đoạn 1: Chuẩn bị và nạp Board và hệ thống điều khiểnpageGiai đoạn 2: Thiết lập và cấu hình widget và thiết bị

Xem full hành trình: https://youtu.be/WzeINVzKE9c

Last updated