Tạo mới device

Công nghệ Plug &PLay (Eoh đã được cấp bằng sáng chế) giúp người dùng add nhanh 1 device chỉ trong vòng chưa tới 5 phút và sử dụng ngay lập tức với cùng loại model mà không cần cấu hình lại trên Web

Last updated