Links

Thuật ngữ cần quan tâm

 1. 1.
  Unit: Là 1 địa điểm mà các thiết bị IOT đang hỗ trợ và tại Unit sẽ có tất cả các widget của các device đã lắp đặt Ví dụ: 1 tên 1 căn hộ trong khu chung cư
 2. 2.
  Sub unit: Chia nhỏ unit thành nhiều khu vực nhỏ để dễ quản lý device của mình Ví dụ: Những phòng trong căn hộ (sân vườn, tầng trệt, tầng 1, tầng 2,...)
 3. 3.
  End device : Là thiết bị cuối cùng được phân tách từ những config trong device để dễ quản lý và hiển thị trên ứng dụng Mobile App Ví dụ: Trong Sub unit tầng trệt, thiết bị ổ cắm thông minh có 4 nút điều khiển đèn, phân tách thành 4 end device là đèn 1, đèn 2, đèn 3, và đèn 4. Từ đó sẽ dễ quản lý tổng đèn và bật tắt dễ dàng hơn
 4. 4.
  Widget: Là những cách hiển thị thành phần trong end device (Mobile) và trong Unit (Web) Ví dụ: Trong end device đèn 1 sẽ cần hiển thị những widget nào cần mong muốn