Links

Đèn chiếu sáng đường phố thông minh

Thông tin giải pháp

Quản lý hiệu quả không gian công cộng là một bước quan trọng trong việc tạo ra thành phố thông minh của tương lai. Giải pháp chiếu sáng đường phố thông minh của chúng tôi nhằm mục đích cung cấp các công cụ quản lý tất cả hệ thống chiếu sáng công cộng.
Phần mềm của chúng tôi cung cấp các chức năng tự động như tiết kiệm năng lượng hoặc phát hiện chuyển động. Giải pháp của chúng tôi sẽ cho phép các thành phố tiết kiệm chi phí và trở nên hiệu quả hơn.

Các đặc trưng của giải pháp

Tự động hoá lịch biểu hoạt động
Phát hiện chuyển động
Chức năng tiết kiệm năng lượng

Các thiết bị

Đèn đường thông minh