Links

Đồ da dụng thông minh

Thông tin giải pháp

Chúng tôi cung cấp nhiều loại thiết bị và thiết bị IoT để giúp người dùng đáp ứng nhu cầu hàng ngày của họ. Cho dù đó là việc bổ sung các chức năng IoT cho các thiết bị hiện tại hay tự kết nối các thiết bị thông minh – chúng tôi cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn.

Đặc trưng của giải pháp

Quan trắc trực tiếp
Hiệu quả cao
Mạnh mẽ

Các thiết bị

Tivi
Tủ lạnh
Máy giặt
Tủ chăm sóc quần áo
Máy lọc không khí
Máy lạnh