Cài đặt và đăng ký tài khoản

Bước 1: Truy cập CH Play/ App store, tìm kiếm ứng dụng “E-Ra" hoặc quét mã QR bên dưới-> Chọn ứng dụng E-Ra , sau đó nhấn nút “Cài đặt"

Bước 2: Đăng ký tài khoản

  • Mở ứng dụng E-Ra đã cài đặt tại màn hình Login chọn “Sign up" hoặc đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản google/facebook/apple ID

  • Tại màn hình Create an account, nhập thông tin gồm Tên, Email, Số điện thoại, Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu -> nhấn nút “Sign up"

  • Nhập mã xác nhận được gửi đến số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản E-Ra, sau đó nhấn nút “Verify"

Last updated